Truy cập nội dung luôn

UBND - CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC NĂM 2024

08/01/2024 07:37    31

Ngày 04/01/2024 UBND phường phối hợp với BCH Công đoàn phường tổ chức hội nghị Cán bộ công chức năm 2024

     Tại hội nghị CBCC NLĐ đã nghe UBND phường thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ chính sách đối với CBCC, NLĐ của UBND phường năm 2023 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024. BCH Công đoàn phường báo cáo công tác Công đoàn năm 2023, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Công đoàn phường năm 2024. Công khai tài chính Công đoàn năm 2023.

 

 

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

     CBCC NLĐ dự hội nghị đã thống nhất với các nội dung báo cáo đã trình bày tại hội nghị và cho rằng, năm 2024 lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn cần quan tâm nhiều hơn nữa các phong trào, hoạt động nhất là các chế độ chính sách hỗ trợ cho CBCC nhân các ngày Lễ, tết đảm bảo hơn, tổ chức nhiều hoạt động cho CBCC tham gia để sinh hoạt, tổ chức tham quan, dã ngoại, học tập kinh nghiệm nhiều hơn nữa.

 

 

 

 

CBCC tham gia thảo luận tại Hội nghị

CBCC tham gia thảo luận tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Từ, PBT Thường trực Đảng ủy cho rằng, năm 2023 vừa qua, toàn thể CBCC NLĐ cơ quan đã nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn phát động; có các mô hình, sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện. Hopạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho CBCC NLĐ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động TDTT, kết nghĩa, tham quan, dã ngoại cho đoàn viên công đoàn tham gia. Tuy vậy, trong năm vẫn còn những hạn chế như: Phong trào CBCC NLĐ có nội dung chưa mạnh, phương pháp tổ chức hoạt động có lúc chưa thay đổi. BCH có lúc chưa chủ động và nhạy bén trong công tác; công tác phối hợp với thủ trưởng cơ quan có lúc còn hạn chế. Khối lượng công việc nhiều, cán bộ làm công tác Công đoàn đều kiêm nhiệm; chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, cập nhật thông tin về công tác Công đoàn. Việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cũng như quan tâm chăm lo đời sống có lúc, có việc chưa được kịp thời.

 

Đồng chí Nguyễn Từ, PBT Thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

 

     Tại Hội nghị BCH Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào và hoạt động công đoàn; phong trào hai giỏi trong Nữ đoàn viên công đoàn năm 2023.

 

Khen thưởng phong trào "giỏi việc nước- đảm việc nhà"

 

Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuát sắc phong trào và hoạt đôgnj công đoàn năm 2023

     Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024 và Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2024./.