Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC, TỔNG DỌN VỆ SINH VÀ NGHỈ DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2023

31/08/2023 15:41    77

UBND phường Chánh Lộ thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, tổng dọn vệ sinh và nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc, tổng dọn vệ sinh và nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

     Căn cứ Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ lao động - thương binh và xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Nay, UBND phường Chánh Lộ thông báo lịch nghỉ Lễ, treo cờ Tổ quốc và tổng dọn vệ sinh nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2023, cụ thể như sau:

     1. Tổ trưởng các tổ dân phố vận động cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường trước nhà của mỗi hộ gia đình nhằm góp phần tạo môi trường sạch đẹp tại khu dân cư, nơi công cộng; đồng thời treo cờ Tổ Quốc từ chiều ngày 31/8/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

      2. Các đơn vị, trường học thực hiện treo băng rôn tuyên truyền và tổ chức tổng dọn vệ sinh tại công sở theo hướng dẫn của bộ phận Văn hóa – Thông tin phường.

     3. Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách UBND phường được nghỉ Lễ Quốc khánh từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết ngày thứ Hai 04/9/2023. Trong thời gian nghỉ Lễ 2/9, công chức vẫn thực hiện trực tại cơ quan theo thông báo phân công trực.

    4. Bộ phận Văn hóa - thông tin, Đài truyền thanh phường thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của phường về việc treo cờ Tổ Quốc nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9 (từ ngày 31/8/2023 đến hết ngày 04/9/2023); Đồng thời, kiểm tra, nhắc nhở các tổ dân phố vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định.

    5. Công an phường cùng Ban bảo vệ dân phố phường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9; Đồng thời, phân công lực lượng trực tại đơn vị đảm bảo theo quy định.

     UBND phường thông báo để các ban ngành, đơn vị, trường học, tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường biết triển khai thực hiện./.

NVN

Tài liệu đính kèm: NGHI LE 2.9 (1).pdf