Truy cập nội dung luôn

KHẢO SÁT MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG CHÁNH LỘ

09/01/2024 16:28    22

Năm 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh và thành phố Quảng Ngãi tiến hành khảo sát mô hình“Cựu chiến binh với trật tự an toàn giao thông cổng trường bình yên” tại trường Tiểu học phường Chánh Lộ do Hội Cựu chiến binh phường tự xây dựng và quản lý tổ chức triển khai thực hiện.

      Dự buổi khảo sát có đồng chí: Võ Đình Dũng - phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, đ/c Lê Văn Dũng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Quảng Ngãi cùng các đồng chí trong đoàn khảo sát.

      Ở địa phương có đ/c Bùi Anh Tuấn - Đảng uỷ viên, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đ/c Phạm Gia Long - Đảng uỷ viên, phó Chủ tịch UBND phường, Trương Văn Ân Đảng uỷ viên, phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam phường, cô Đặng Thị Trang - phó Hiệu Trường Tiểu học Chánh Lộ và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh phường.

           Cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Cựu chiến binh với trật tự an toàn giao thông cổng trường bình yên”              tại trường Tiểu học phường Chánh Lộ

      Tại buổi khảo sát, Hội Cựu chiến binh phường báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Cựu chiến binh với trật tự an toàn giao thông cổng trường bình yên” tại trường Tiểu học phường Chánh Lộ do Hội Cựu chiến binh phường tự xây dựng và quản lý tổ chức thực hiện từ năm 2018 đến nay. Qua báo cáo kết quả thực hiện mô hình, đoàn khảo sát đã đánh giá cao tính chất hoạt động của mô hình mang tính thuyết phục, động viên, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh và nhân dân thực hiện tốt khi tham gia giao thông tại cổng trường, đồng thời nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hình thành văn hóa giao thong cho phụ huynh và học sinh.  

     Kết quả đến nay cổng Trường Tiểu học phường Chánh Lộ vào giờ học và giờ tan trường đã trở nên thông thoáng, không còn hiện tượng chen lấn của học sinh cũng như các phương tiện giao thông của phụ huynh dàn hàng ngang chờ đón con gây ùn tắc giao thông tại cổng trường. Sau 5 năm thực hiện mô hình, phụ huynh, học sinh đều có ý thức cao mỗi khi tham gia giao thông nơi cổng trường, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường mỗi khi ra vào cổng trường học trong giờ cao điểm, được phụ huynh, nhà trường và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Mô hình “Cựu chiến binh với trật tự, an toàn giao thông cổng trường bình yên” của Hội Cựu chiến binh phường Chánh Lộ hiện nay đã mang lại hiệu quả tích cực không chỉ thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết của các Cựu chiến binh mà còn là tấm gương sáng, việc làm tốt, góp phần giáo dục cho phụ huynh, học sinh và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về văn hóa giao thông.

     Những đóng góp của Hội cựu chiến binh phường mang lại đầy ý nghĩa cho cộng đồng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại cổng trường và được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, đặc biệt là nhân dân ghi nhận đây là động lực để những người cựu chiến binh tiếp tục đóng góp công sức trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đồng thời góp phần trong việc phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội, an ninh Quốc phòng ở địa phương./.

NVN, PVN