Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN, THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT, CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VNELD

24/03/2023 16:48    42

Ngày 23/03/2023 Đoàn phường Chánh Lộ phối hợp cùng Công an phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện đăng ký, kích hoạt, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

       Tiếp tục thực hiện các hoạt động trong tháng thanh niên, Đoàn phường Chánh Lộ phối hợp cùng Công an phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện đăng ký, kích hoạt, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

      Tại đây, các đồng chí cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên được các cán bộ Công an hướng dẫn thực hiện các bước tải, cài đặt ứng dụng, đăng ký, đăng nhập và kích hoạt tài khoản ứng dụng VNeID mức 1. Ngoài ra, các đồng chí cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên còn được tuyên truyền về những tiện ích của ứng dụng này do đồng chí Trần Thị Hương Giang, Phó trưởng Công an phường Chánh Lộ thực hiện.

      Đây là những việc làm thiết thực nhằm triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" đi vào cuộc sống. Qua buổi tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID còn cho thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị thiết thực mà ứng dụng VNeID mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt hướng đến lợi ích người dân.

NVD, NVN