Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁC HỘI ĐẶC THÙ PHƯỜNG CHÁNH LỘ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

04/12/2023 16:54    150

Chiều ngày 01/12/2023 UBND phường Chánh Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đặc thù năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Về dự Hội nghị tổng kết có các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các Hội đặc thù của Thành phố và đồng chí Đoàn Thị Hoa Kiều - PCT. UBND phường Chánh Lộ. Các đồng chí đại diện các ban ngành; hội đoàn thể; các đồng chí Bí thư chi bộ 8 tổ dân phố; các cô chú là UVBTV, UVBCH, chi hội trưởng, hội viên của các hội đặc thù (Hội NNCDDC/DIOXIN; Hội Người cao tuổi; Hội Khuyến học; Hội Thanh niên xung phong; Hội Tù yêu nước).

        Qua Báo cáo đánh giá, nhìn chung trong năm 2023 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cấp trên, của Đảng ủy và UBND phường Chánh Lộ;  hoạt động của các Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của Hội được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của các Hội từng bước đổi mới, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Công Trước - PCT Hội Khuyến học thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Các tổ chức Hội trên địa bàn đã thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, đa số những người có tâm huyết đã trở thành hội viên và tham gia các hoạt động thiết thực của Hội. Nhiều hội đã làm tốt công tác từ thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó... những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường trong năm qua có phần đóng góp không nhỏ của các tổ chức Hội đặc thù trên địa bàn phường, các Hội đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.                            

Đồng chí Đoàn Thị Hoa Kiều - PCT. UBND phường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết đồng chí Đoàn Thị Hoa Kiều - PCT. UBND phường yêu cầu các Hội cần tiếp tục tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là kịp thời bổ sung UVBCH, các chi hội trưởng còn khuyết, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng chính đáng của đông đảo hội viên phù hợp với điều kiện của địa phương. Tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động các CLB, các mô hình, các phong trào trong cấp hội góp phần thu hút ngày càng đông hội viên tham gia vào hội. Trên cơ sở chỉ đạo Nghị Quyết của Đảng ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị Quyết tổ chức các hội đề ra, cần cụ thể hóa xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy chính quyền để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của phường nhà./.

NVN, MD