Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẤU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

25/09/2023 15:41    29

Sáng ngày 20/9/2023, UBND phường Chánh Lộ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

     Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Từ - PBT thường trực Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Thanh Phương - CT UBMTTQVN phường, các đồng chí đại diện cho các ban ngành, trường học, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ trưởng 8 tổ dân phố. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Việt Dũng - Chủ tịch và đồng chí Đoàn Thị Hoa Kiều - PCT UBND phường.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

     Trên cơ sở chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 được UBND thành phố và HĐND phường giao; trong 9 tháng đầu năm 2023, Với sự tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, các cấp, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, do đó kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND phường, tập thể UBND phường đã tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả, cụ thể như: Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 6.021.447.000 đồng/6.945.000.000 đồng, bằng 86,7% chỉ tiêu giao thành phố và 6.021.447.000 đồng/6.995.000.000 đồng bằng 86,08% chỉ tiêu HĐND phường giao. Kinh tế của phường tiếp tục phát triển khá, các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ ổn đinh; đã tập trung hoàn thiện hồ sơ thực hiện các công trình thực hiện đầu tư năm 2023 theo kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn. Tình hình trật tự ATXH trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Công tác chính sách - xã hội được tổ chức thực hiện đạt kết quả; Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn phường …vv. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục hồ sơ cho tổ chức, cá nhân với kết quả: Dịch vụ công trực tuyến đạt 64,10%; Thanh toán trực tuyến 13,66%; Số hóa hồ sơ đạt 58,5%; Công khai minh bạch đạt 89,9%; Đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. Với những kết quả như trên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục được nâng lên.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế như:  tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ; tình trạng các hộ dân xây dựng sai phép vẫn còn xảy ra.

Đồng chí Nguyễn Từ - PBT thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tại buổi Hội nghị đ/c Nguyễn Từ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đã nêu lên những mặc chưa làm được và chỉ đạo UBND phường tăng cường hơn nữa trong công tác xử lý các vụ việc như: Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, tình trạng các hộ dân xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra, tình hình giải quyết đơn thư của công dân đã được chú trọng nhưng vẫn còn phát sinh nhiều đơn thư, phải xử lý dứt điểm, không để kéo dài, tăng cường thực hiện công tác PCCC tại các khu dân cử trên địa bàn phường và phát huy mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại từng khu phố trên địa bàn phường, …

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Việt Dũng - Chủ tịch UBND phường đã lưu ý một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm phải tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023./.

 

NVN, TT