Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN PHƯỜNG CHÁNH LỘ NĂM 2023.

01/11/2023 14:22    16

Sáng ngày 27/10/2023. UBND phường Chánh Lộ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường Chánh Lộ năm 2023.

      Tại buổi đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ, các thanh niên phường đã được nghe báo cáo tình hình phát triển và các chương trình mục tiêu phát triển thanh niên, các chính sách dành cho thanh niên của phường trong những năm qua và trong thời gian tới. Một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của phường năm 2023 trên địa bàn.

Đồng chí Lê Việt Dũng Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ báo cáo tình hình phát triển

và các chương trình mục tiêu phát triển thanh niên, các chính sách dành cho thanh niên 

      Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, các thanh niên đã đặt ra các câu hỏi, đề xuất kiến nghị đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND phường. Trong đó tập trung vào một số nhóm vấn đề về tăng cường kinh phí hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên; đầu tư cơ sở vật chất, điểm vui chơi công cộng; về các khó khăn trong công tác chuyển đổi số tại địa phương… Các ý kiến đã được đồng chí Chủ tịch UBND phường và các ngành liên quan của phường trực tiếp trả lời tại buổi đối thoại.

Thanh niên đã đặt ra các câu hỏi, đề xuất kiến nghị đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND phường

 

Thanh niên đã đặt ra các câu hỏi, đề xuất kiến nghị đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND phường

Phát biểu tại buổi đối thoại ông Lê Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị đề xuất của thanh niên địa phương. Thông qua buổi đối thoại trực tiếp là dịp để lãnh đạo địa phương nắm bắt, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương./.

NVN, AVĐ