Truy cập nội dung luôn

Công an Phường Chánh Lộ với mô hình “Gần dân, sát việc”

11/10/2022 10:10    61

Công an phường Chánh Lộ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Với khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, trong công tác tiếp dân tại trụ sở đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an phường không ngừng tự rèn luyện, đổi mới các mặt công tác, hàng ngày luôn giữ đúng lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân trong tiếp xúc giải quyết công việc, cán bộ làm công tác xử lý và tiếp dân luôn có thái độ nhã nhặn, lịch sự, hướng dẫn nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ lợi ích chung. Hưởng ứng mô hình này, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ngành, CBCS Công an phường thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, karaoke, dịch vụ cầm đồ, kinh doanh khí gas... chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự. Trong công tác tiếp công dân, cấp phát CCCD và đăng ký quản lý cư trú luôn được CBCS thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, đúng thủ tục và thời gian quy định, tuyệt đối không có thái độ của quyền, gây phiền hà, sách nhiễu... tạo được lòng tin trong nhân dân. Để tạo điều kiện cho nhân dân trong đi lại, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian, đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Công an phường Chánh Lộ niêm yết các thông báo, hướng dẫn, niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý hành chính giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định của Nhà nước..., giảm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi cần giao dịch. Bên cạnh đó, đơn vị còn bố trí các điều kiện vật chất cần thiết cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Hàng năm, tham mưu UBND phường tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” để tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về tinh thần, thái độ phục vụ, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác. Qua đó đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ; đây cũng là sợi dây gắn kết lực lượng Công an nhân dân với các tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Tham mưu Chủ tịch UBND phường tiếp tục củng cố, kiện toàn các mô hình đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn phường gồm: mô hình “Chung tay giúp sức hoàn lương”; mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật”.

Mô hình “Chung tay giúp sức hoàn lương” được thực hiện tại tổ dân phố 7, phường Chánh Lộ, từ tháng 10/2017, đến nay. Kết quả đạt được: Giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương từng bước ổn định cuộc sống. Từ ngày triển khai mô hình đến nay, người chấp hành xong án phạt tù về tại tổ 7 không có ai tái phạm, vi phạm pháp luật.

Mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật” được triển khai thực hiện từ tháng 2/2018 đến nay. Kết quả: đã rà soát lập danh sách số thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn phường phục vụ cho việc quản lý, gọi hỏi, răn đe, giáo dục.

Lực lượng Cảnh sát khu vực thông qua công tác nắm hộ, nắm người thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị của quần chúng nhân dân. Trong quá trình gặp gỡ, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường cũng được nhân dân đóng góp ý kiến trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân.

Hơn nữa, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 100 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường nắm tình hình có liên quan đến ANTT, quản lý cư trú, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân, quản lý, giáo dục đối tượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết các vụ, việc về an ninh trật tự, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, CCHT và pháo, tham mưu đề xuất nhân sự cán bộ tổ dân phố, đề xuất xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT và theo dõi, đôn đốc hoạt động của các mô hình, thường xuyên xuống địa bàn tổ dân phố mình phụ trách, tranh thủ sự ủng hộ của tổ dân phố và quần chúng tốt, tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn, không để hoặc hạn chế thấp nhất tội phạm xảy ra và kiềm chế tệ nạn xã hội.

Trực ban, trực chiến 24/24 để tiếp nhận và xử lý các thông tin, tin báo về vụ việc có liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn phường; báo cáo Ban chỉ huy công an phường để kịp thời xử lý.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề theo quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Công an phường báo cáo cho Trưởng công an phường phê duyệt, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn phường; nghiên cứu đề xuất Trưởng công an phường xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động của các loại tội phạm, TNXH.

 

LVD