Truy cập nội dung luôn

CHỦ TICH UBND PHƯỜNG CHÁNH LỘ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN

27/10/2023 10:21    21

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/2/2023 của UBND phường Chánh Lộ về việc tổ chức đối thoại của Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường năm 2023 và Thông báo số 187/TB-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND phường về tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ.

      Ngày 25/10/2023, UBND phường đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ; Tham dự buổi đối thoại có Đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường cùng các ban ngành, đơn vị, trường học, các đoàn thể của phường; Bí thư, tổ trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận 08 tổ dân phố cùng nhân dân trên địa bàn phường.

Đồng chí Lê Việt Dũng -Chủ tịch UBND phường phát biểu khai mạc

tại buổi đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường

Ý kiến phản ánh của người dân 

     Qua buổi tiếp xúc đối thoại, có 06 ý kiến tham gia. Trong quá trình đối thoại, các ý kiến đều tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Tại buổi đối thoại nhiều vấn đề đã được Chủ tịch UBND phường trả lời trực tiếp nhưng cũng còn một số vấn đề cần chỉ đạo các ban ngành tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm trong thời gian đến./.

NVN, TT